„Pardubické střípky 2014“

„Pardubické střípky 2014“ – literární a výtvarná soutěž určená žákům ZŠ a studentům SŠ na téma „Tajemství hudby“

Porota – literární část:

Porota – výtvarná část:

Slavnostní vyhlášení výsledků: 27. listopadu 2014 v Domě hudby v Pardubicích.

6. ročník literární a výtvarné soutěže „Pardubické střípky““ vyhlásila ve spolupráci se Střediskem východočeských spisovatelů Krajská knihovna v Pardubicích. Soutěž byla součástí 10. ročníku Východočeského uměleckého maratónu, který SVčS pořádá.
Téma „Tajemství hudby“ bylo zaměřeno na Rok české hudby, bylo zpracováno dětmi a mládeží ve 118 textech ze 17 škol a 174 výtv.pracích ze 13 škol nejen Pardubického kraje (např. školy ze Šlapanic, Hradce Králové, Písku, Rožmitálu pod Třemšínem ad.). Odborná porota, která posuzovala literární příspěvky, ocenila přístup autorů k danému tématu. Konstatovala, že úroveň všech literárních prací byla velmi dobrá. Stejný názor měla i porota výtvarné části.
Ocenění autoři obdrželi na slavnostním vyhlášení výsledků knižní odměny, výtvarné potřeby. Někteří literáti využili přítomnosti členů poroty a konzultovali s nimi své práce.
Vítězné literární příspěvky budou průběžně uveřejňovány v bulletinu Kruh, který vydává Středisko vých.spisovatelů. Oceněné výtvarné práce budou od 12.1. do 10.2.2015 vystaveny v prostorách krajské knihovny v Pardubicích.
Soutěž Pardubické střípky se těší mezi školami vzrůstajícímu zájmu. Nadějným literátům byla nabídnuta metodická pomoc (práce dle zájmu postoupeny k posouzení členům Střediska východočeských spisovatelů), jsou vedeni v adresáři vyhlašovatele pro případné aktivity, které jsou připravovány (autorská čtení začínajících literátů, literární soutěže, tvůrčí dílny apod.).


Publikováno: 12. Červenec 2014

Další příspěvky

Logo SVčS

Archív aktualit

 • Září 2022 (2)
 • Srpen 2022 (1)
 • Červen 2022 (1)
 • Prosinec 2021 (2)
 • Listopad 2021 (1)
 • Září 2021 (1)
 • Červenec 2021 (1)
 • Březen 2021 (1)
 • Leden 2021 (1)
 • Listopad 2020 (1)
 • Září 2020 (1)
 • Červenec 2020 (1)
 • Květen 2020 (2)
 • Prosinec 2019 (1)
 • Listopad 2019 (3)