Dr. Jiří Uhlíř

UHLÍŘ Jiří PhDr., Mgr.

Člen SVčS – oblast Hradecko, Jaroměř
Člen OS a Klubu autorů literatury faktu

Bydliště: Bulharská 267, 551 02 Jaroměř 2 – Josefov E-mail: zj.uhlirovi@seznam.cz Telefon: 491 813 444

Zaměstnání: učitel ZDŠ Pilníkov u Trutnova (22. 2.1960 – 31. 8.1961), středoškolský profesor – pedagog Střední lesnické školy Trutnov (1. 9. 1961 – 30. 6. 1998),  od 1. 7. 1998 důchodce

 Vzdělání: G –  JSŠ Jaroměř 1952-1955, maturita; vysokoškolské: Vysoká škola pedagogická v Praze (1955-1959, promovaný pedagog), postgraduální studium FF Univerzity Karlovy  (23. 11. 1983, PhDr.).

Členství v institucích: Obec spisovatelů (od 30. 5. 1996), Klub autorů literatury faktu v Praze (od 14. 4. 1990 dosud), Středisko východočeských spisovatelů (od 5. 12. 2015 dosud).

 U: autor literatury faktu, bibliograf a filmograf, literární a regionální historik, publicista, spisovatel.

Dílo:  Knižně – ztvárnil   37 samostatných knih a historických seriálů na pokračování (1968-2022).  Město Jaroměř vydalo v březnu 2018 k 80. narozeninám J. Uhlíře knihu „Bibliografie Jiřího  Uhlíře 1954-30. 6. 2017“ ( 409 stránek, celkem všech 2854 anotovaných záznamů, 139 zázn.  medailonků o JU, résumé angl., něm., 4 rejstříky). Navazující druhý díl“ Bibliografie Jiřího Uhlíře, druhý díl, 1. 7. 2017 – 1. 7. 2022“ (ze srpna 2022 má 89 stránek A4, celkem 358 anotovaných záznamů, 3 rejstříky a 2 cizojazyčná résumé angl., něm.) registruje poslední pětiletí (2017-2022).

 Od 19. 5. 1955 do 17. 3. 2023 Jiří Uhlíř otiskl za 68 let publikování celkem  3056 vlastních prací, z toho  37 samostatných knížek a knih i vlastivědných historických seriálů, vlastivěd obci, historických a literárně vědných monografií, bibliografií a filmografií.  Dále je autorem  stovek článků, statí, studií, recenzí, medailonků i nekrologů, ve 164 různých titulech periodik, almanachů, sborníků a  knih v Čechách, na Moravě, ve Slezsku i na Slovensku.  Uplatnil se též jako autor a spoluautor učebnic českého jazyka pro střední školy, zejména průkopnických  a novátorských kapitol o informatické výchově. Natočil celkem 14 amatérských dokumentárních černobílých  filmů  na formát 16  a 8 mm v letech 1965-1981. Zpracoval historické a vlastivědné monografie tří obcí na Jaroměřsku. Pět publikací věnoval rodné obci Jasenná (1980, 1988, 1990, 1994, 2007).  Dále vytvořil komplexní vlastivědy obcí Starý Ples 1186-1986 (1988,  116 stran),  Vlkov  1229-1999 (2000, 112 stran), tři literárně vědné monografie o spisovatelce Boženě Němcové. Katalog a filmografie Božena Němcová ve filmu a televizi (1968, 168 stránek) získal mezinárodní diplom z Benátek v Itálii v roce  1969, BN v plastice,  (1970) a BN v hudbě (spolu s J. Vackovou) a objevnou studii Humorista Jaroslav Hašek a  Jaroměřsko (2012, 112 stran, Cena Petra Jilemnického, KALF, 2013).  Mimořádně úspěšný byl také ve zpracování medailonků  osobností na Jaroměřsku (1968, 2011) i Trutnovsku a československých lesníků a myslivců.  Uhlířova biografická encyklopedie Osobnosti Jaroměře (2011, 232 stran) byla poctěna Cenou  Miroslava Ivanova (2012). Na  českých středních školách byl úspěšným  průkopníkem informatické  a filmové výchovy. Podílel se průkopnickými kapitolami Základy informatiky a Jak pracovat s informacemi v 11 vydáních středoškolských učebnic českého jazyka v letech 1980-1992, vydaných ve Státním pedagogickém nakladatelství v Praze v nákladu přes 650 tisíc výtisků.

Jako středoškolský češtinář a dějepisec motivuje hned po nástupu na Střední lesnickou technickou školu v Trutnově ve školním roce 1961/1962 motivuje své žáky k tvořivosti, k tvorbě samostatných písemných i obrazových  dějepisných  prací.  Takřka dvacet let jako jediný středoškolský češtinář v ČSR spolupracuje s Ústavem pro jazyk český Československé akademie věd v Praze (ÚJČ ČSAV). V letech 1971 až 1988 podněcuje a získává  své studenty ke zpracování 311 soupisů lidových jmen a názvů rostlin a živočichů, nářečí i slangů, a především k soupisu pomístních jmen na katastrech obcí a polesí v ČSR v letech 1971-1988. jimiž obohacují archiv vědeckého ÚČJ ČSAV v Praze při řešení státního výzkumného úkolu v oblasti dialektologie (36 prací)  a toponomastiky (275 soupisů) podle vědecké metodiky.

Jiří Uhlíř Zpracoval  několik vědeckých bibliografií i filmografií. V rámci střední Evropy to byly originální a unikátní  dvoudílné Bibliografie lesnického školství na území Československa v letech  1850-1968 a druhý díl za roky 1969-1992 (celkem 870 stran a takřka 5637 anotovaných záznamů). Některé Uhlířovy  publikace reprezentovaly Československo v zahraničí, protože je autor opatřoval cizojazyčnými résumé, myslel na zahraničního uživatele a propagoval lesnické školství i naši vlast  v zahraničí. K 1. září 2021 vydal vlastním nákladem své celoživotní dílo, výběrovou bibliografii „Božena Němcová inspirací pro  umění 1842-2020. Ohlas osobnosti, života a díla spisovatelky Boženy Němcové (1820-1862) v poezii, próze, životopisném dramatu, v dramatizacích, hudbě, diskografii, ve filmu a televizi. Soupis dizertací a diplomových prací, soupis literatury a bibliografie k tématu  a  (2021, 440 stran, 17 rejstříků čtyř druhů, tři résumé v angličtině, němčině a ruštině), k níž od roku 1961 shromažďoval informace,  data a  na soupise pracoval s přestávkami do května 2021, tedy   přes padesát let. Tato Uhlířova  unikátní  a průkopnická bibliografie je svým pojetím, zaměřením, tematikou i rozsahem první toho druhu o spisovatelce Boženě Němcové u nás i v Evropě, jak  ověřila knihovnice  z Národní knihovny v Praze i  vedoucí České literární bibliografie z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd v Praze v zahraničních bibliografických databázích. Všichni, kteří se podíleli na přípravě této pozoruhodné publikace, si přejí, aby tato kniha nalezla cestu k srdcím všech milovníků a čtenářů Boženy Němcové stále inspirující, uctívané a  poznávané. Publikace nalezla již dvacet ohlasů, dokonce i v zahraničí  – v Německu, recenze v angličtině.

 


Publikováno: 7. Únor 2016

Další příspěvky

Logo SVčS

Archív aktualit

 • Duben 2024 (2)
 • Prosinec 2023 (2)
 • Listopad 2023 (1)
 • Říjen 2023 (3)
 • Září 2023 (1)
 • Duben 2023 (1)
 • Prosinec 2022 (1)
 • Listopad 2022 (2)
 • Říjen 2022 (2)
 • Září 2022 (2)
 • Srpen 2022 (1)
 • Červen 2022 (1)
 • Prosinec 2021 (2)
 • Listopad 2021 (1)
 • Září 2021 (1)