Literární sborník „ O ženách a pro ženy“ – 2015

Vážení přátelé,
výbor našeho střediska se usnesl, že by bylo dobré se po dvou letech pauzy zase vrátit k vyzkoušené formě publikace – k vydání již sedmého sborníku literárních prací našich autorů – a pověřil mne opět jeho sestavením.

Vy, kteří jste se předcházejících šesti ročníků autorsky zúčastnili, či je máte v knihovně, jste jistě získali docela zajímavý přehled o úrovni i vývoji tvorby svých kolegů ze střediska a mohli jste i kriticky s nimi porovnat výsledky své vlastní práce. Tato řádka publikací měla zřejmě své místo i v šíření informovanosti o našich autorech u pracovníků různých nakladatelství, knihoven i mezi širší veřejností. To vše je jistě pozitivní a mohlo by vás to motivovat k aktivní účasti v letošním sborníku s výše uvedeným názvem..

Po sbornících věnovaných próze, poezii, dětské literatuře, povídkám s tajemstvím, začínajícím autorům a humoru chceme dát příležitost všem, kdo mají co říci k tématu o ženách a pro ženy – a to z jakéhokoli úhlu pohledu tematického (co my muži o nich víme, či co jsou ženy samy na sebe ochotny prozradit) i žánrového (poetického, prozaického, humorného či jiného).
Z hlediska koncepce i celkového vzhledu a řešení sborníku bych rád navázal na ty předchozí – bude dobré, když do nich znovu nahlédnete. Pro usnadnění editorské práce vás, kteří se hodláte zúčastnit, prosím o dodržení níže uvedených doporučení.

POKYNY:

 1. Rozsah příspěvků by se měl pohybovat od alespoň pěti do cca 15 tiskových stran textu
  (a přiznejte mi též právo určitého výběru z vaší nabídky a drobných edičních úprav).
 2. Texty mi pošlete v příloze k mailu napsané písmem Times New Roman, velikost 12
  (nadpisy tučně velikost 14), v textovém editoru Microsoft Word 97 – 2003 (.doc),
  event. Word 2007 (.docx).
 3. Text prózy pište plynule, odstavce označujte klávesou enter a pěti úhozy mezerníku,
  nepoužívejte dělení slov. Verše čleňte dle potřeby a záměru.
 4. Kromě literárního textu přiložte svůj barevný portrét pokud možno z nedávné doby
  a s neutrálním pozadím (bude černobíle u Vašeho medailonku a barevně na zadní
  straně obálky) a cca 10 – 15 řádků textu Vašeho medailonku (život, dílo, zájmy, krédo
  apod.).
 5. TERMÍN (všeho): 20.5.2015 !!! – Jak se říká, na později došlé příspěvky nebude
  brán zřetel.
 6. Křest sborníku předpokládáme uspořádat v rámci maratónu pokud možno
  tradičně v Přelouči za vaší hojné účasti v některém říjnovém termínu.

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k tomu, že zatím není zcela zajištěno financování sborníku, žádá výbor autory, aby vzali v úvahu možnost vlastní finanční účasti na tisk publikace – podle minulých zkušeností se předpokládá možný autorův příspěvek v maximální výši 100,- Kč za skutečně uveřejněnou stránku jeho textu (o úhradu byste byli požádáni dodatečně). Prosím vezměte tuto skutečnost na vědomí.

Vážení přátelé, pokud budete nutně potřebovat nějaké doplňující informace, prosím pište mailem – pokusím se odpovědět v historicky co nejkratší době. A děkuji za dodržení pokynů.

Všechny Vás zdravím a přeji vzletnou inspiraci k tématu.

Na spolupráci se těší Jiří Hrabinec
mail: jiri.hrabinec @ pedf.cuni.cz


Publikováno: 21. Březen 2015

Další příspěvky

Logo SVčS

Archív aktualit

 • Duben 2024 (2)
 • Prosinec 2023 (2)
 • Listopad 2023 (1)
 • Říjen 2023 (3)
 • Září 2023 (1)
 • Duben 2023 (1)
 • Prosinec 2022 (1)
 • Listopad 2022 (2)
 • Říjen 2022 (2)
 • Září 2022 (2)
 • Srpen 2022 (1)
 • Červen 2022 (1)
 • Prosinec 2021 (2)
 • Listopad 2021 (1)
 • Září 2021 (1)