Oblasti

Pardubicko

Oblast Pardubicko je početně nejsilnější, což vyplývá mimo jiné i z historického kontextu vzniku SVS, v současné době jsou členové oblasti zároveň výraznou součástí sekcí ( literární, dramatické, výtvarné, hudební , organizační i sekce začínajících autorů). S jejich aktivitami se setkáváme v průběhu roku, nejintenzivněji ovšem v pardubické části podzimních uměleckých Maratonů. Vídáme se na besedách, literárních večerech a autorských čteních, divadelních představeních, přednáškách, soutěžích, křtech knih, vernisážích…

Specifický ohlas už u posluchačů a diváků získaly „Večery múz“ (multižánrové programy), své stálé místo v kulturním životě nejen Pardubic mají literární soutěže „Střípky“, „Pramínek“, nebo interpretační soutěž „Pardubické poetické setkání“, věnované dětem a mládeži.

Hana Cihlová

Hana Cihlová

Vedoucí sekce Pardubice – město

Mgr. Marcella Marboe

Mgr. Marcella Marboe

Vedoucí sekce Pardubice – venkov

 

Orlicko

Hlavní náplní literární sekce je publikační činnost.
Ve spolupráci s knihovnami se snažíme navázat bezprostřední kontakt se čtenáři.
Pořádáme autorská čtení a besedy s dospělými i dětskými čtenáři.
Tvorbu členů skupiny Orlicko se snažíme propagovat v médiích (Orlický deník, Ústecké ozvěny, Žamberské listy).

 

Vedoucí sekce

Martin Vídenský

Vysočina

Základní orientace literárního působení nepříliš početné sekce spočívá v publikační činnosti.
Druhou oblastí je bezprostřední kontakt se čtenáři a literárními adepty ve spolupráci s knihovnami a dalšími institucemi, pořádání autorských čtení a besed s dospělými i dětskými čtenáři, propagace literární tvorby členů oblasti Vysočina v médiích.

 

Štěpánka Saadouni

Vedoucí sekce

 

Hradecko

Základní náplň spočívá v literární a publikační činnosti, v organizaci literárních setkání – Dny poezie, Řehečská slepice, v podílu členů na jiných literárních a kulturních akcích v regionu – Jičín, město pohádky, v organizaci a účasti na besedách a autorských čteních jak pro školy, tak pro veřejnost.

Specifická pro naši oblast je spolupráce s polskými autory, která má více než desetiletou tradici. V jejím rámci se zúčastňujeme setkání a literárních večerů ve Walbrzychu, Nowé Rudě, Radkowě a literárních festivalů v Poznani a v Polanici i mezinárodních plenérů. Na tuto činnost navazuje i práce překladatelská.

Nedílnou součástí naší činnosti jsou výstavy obrazů a fotografií našich členů a jejich ilustrátorská práce.
Důležitá je též činnost redakční a editorská – sborníky ze Dnů poezie, časopis Čaj a Kobra.

Věra Kopecká<

Věra Kopecká

Vedoucí sekce