OHLÉDNUTÍ: 13. Dny poezie v Broumově 19. – 21. 10. 2012 v heslech

Sborník s názvem Čas barevného listí zahrnuje 3 části – 1. je věnována polskému básníkovi Zdzisławu Władysławu Żurkovi od jehož úmrtí uplynulo 10 let, v 2. části jsou básní zastoupeni všichni autoři, kteří se na letošní Dny poezie přihlásili a 3. část obsahuje básně z dílen uplynulého ročníku. Knížka je ilustrovaná kresbami Marie Gostilly Pachucké z Wroclawi.
Sborník Uprostřed – pro náctileté, určený především recitátorů 7. –9. tříd ZŠ a jim odpovídajících tříd gymnázií, sestavený z části z básní účastníků předchozích ročníků, z části z veršů mých přátel a účastníků soutěží mladých autorů.
Čestným hostem festivalu byl vietnamský básník Lam Quang My, který zazpíval své verše i na křtu sborníku 16 autorů humoru (vydalo SVčS) v Přelouči v rámci 8. Východočeského uměleckého maratónu.
Součástí Dnů poezie byly besedy se žáky broumovských škol – na Gymnáziu v Broumově s básníkem Lam Quang My, Antonim Matuszkiewiczem a Věrou Kopeckou, na 1. stupni ZŠ Masarykova s Halinou Kuropatnickou a Věrou Kopeckou a v Kreslírně klášterního Gymnázia se žáky vyšších ročníků základních škol a gymnázia s básníky Kazimierzem Burnatem, Lam Quang My, Antonim Matuszkiewiczem a Věrou Kopeckou. Posluchači byli pozorní, vnímaví i zvědaví.
Zahajovací pořad v Kreslírně – zúčastnilo se 34 autorů – vietnamský básník, 3 autoři ze Slovenska, 18 z Polska a 12 českých. Zklamali zejména mladí, kteří nepřijeli a většina se ani neomluvila. Účast broumovské veřejnosti byla malá, neobjevil se nikdo z učitelů a nikdo ze zástupců města. Samotný pořad byl i podle vyjádření přítomných jedním z nejlepších.
Uskutečnily se čtyři dílny. První – literárně kontaktní – jejím cílem bylo, aby se autoři seskupili do tří nebo čtyřčlenných skupinek se zastoupením různých jazyků. Každý z účastníků obdržel jeden verš básně české polské nebo slovenské. Úkolem bylo, aby se našli ti, kteří mají verše jedné básně, seřadili je a báseň doplnili o chybějící sloky. Druhým úkolem bylo napsat akrostich věnovaný Broumovu nebo Broumovsku. Třetí dílna, sobotní, byla zaměřena na tvorbu básně k fotografii portrétu. Autoři si mohli vybrat většinou z portrétů autorů, malířů, fotografů, kteří se setkávají na polsko-českých plenérech. Poslední dílna probíhala v plenéru, cestou na oběd a zpět, v Křinicích. Autoři pracovali ve dvojicích – jeden v roli „fotografa“, druhý byl „fotoaparátem“ v jeho rukou. „fotograf“ zakryl oči „fotoaparátu“ a zavedl ho k objektu, záběru, který chtěl vyfotografovat a na vteřinu mu odkryl oči. „Fotoaparát“ zaznamenal snímek. Při cestě zpět se role vyměnily. Následně bylo úkolem účastníků ztvárnit fotografii básní. Práce z dílen, případně jejich překlady zašlou autoři organizátorce do konce roku a vybrané budou zveřejněny ve sborníku následujících Dnů.
Poetický večer v Mieroszowě, připravený Henrykem Hnatiukem – jeden z nejobětavějších propagátorů a organizátorů polsko-českých kulturních aktivit v pohraničí (nespočet výstav, plenérů, kulturních výměn) završil sobotní podvečer. V první části byl promítnut film o Zdzisławu Władysławu Żurkovi a zavzpomínali na něj i jeho přátelé, zazněly jeho verše jak polsky, tak česky v mém překladu.
Druhá část probíhala podobně jako v Broumově, moderovala jsem ji a vyvolávala přítomné autory. Překvapením pro všechny bylo vystoupení Lam Quang My, který zazpíval svou báseň spolu se dvěma polskými autorkami. Na pořadu byl přítomen víceprezident města Walbrzych s manželkou, předseda Rady města Mieroszowa, ředitel kulturního centra a samozřejmě pan Henryk Hnatiuk. Z úst víceprezidenta Walbrzychu se mi dostalo uznání a poděkování a z jeho rukou jsem obdržela krásnou kytici. V sále, kde se večer konal byla instalována poplenérová výstava z plenéru věnovanému Gerhardu Hitschfelderovi, kterého jsem se též zúčastnila – její vernisáž byla o den dřív.
Večer zazněly písně – české, slovenské, polské.
Závěrem – chci poděkovat všem autorům, kteří přijeli – byli přátelští, pracovití, pohodoví, družní a myslím, že jsme se vzájemně nejen poznali, ale obohatili a vytvořili mnoho krásného. Chci poděkovat broumovským účastníkům – Janě Wienerové a Miloši Hromádkovi, kteří mi pomáhali s organizací i dvěma děvčatům z Hradební ZŠ, která při příjezdu účastníků zajišťovala občerstvení a obsluhu. Chci poděkovat paní starostce z Křinic, paní Líbuši Rosové, která nám připravila večeři a oběd, když se mi to nepodařilo zařídit jinak a přijala nás jako své. Děkuji Městu Broumov, za poskytnutí grantu na vydané publikace a Agentuře pro rozvoj Broumovska za poskytnuté prostory, Hradeckému kraji a městu Pardubice za finanční pomoc v rámci Východočeského uměleckého maratónu, Aeroklubu Broumov za možnost využít jejich zařízení pro náš pobyt a dílny.
Vím, že naše setkávání budou pokračovat – tady, v Polsku i na Slovensku.

Věra Kopecká


Publikováno: 25. Říjen 2012

Další příspěvky

Logo SVčS

Archív aktualit

 • Duben 2024 (2)
 • Prosinec 2023 (2)
 • Listopad 2023 (1)
 • Říjen 2023 (3)
 • Září 2023 (1)
 • Duben 2023 (1)
 • Prosinec 2022 (1)
 • Listopad 2022 (2)
 • Říjen 2022 (2)
 • Září 2022 (2)
 • Srpen 2022 (1)
 • Červen 2022 (1)
 • Prosinec 2021 (2)
 • Listopad 2021 (1)
 • Září 2021 (1)