Valná hromada ústřední Obce spisovatelů

Marcella Marboe: Komentář k valné hromadě Obce spisovatelů..

V sobotu 16. července 2011 (tedy v naprosto nevhodné době dovolených), byla konečně předsedou Obce Vladimírem Křivánkem svolána valná hromada, která měla rozhodnout o další existenci, či formě přežití této organizace. (Členové výboru ovšem volali po okamžitém svolání valné hromady již od dubna). Jestliže ji předseda svolal až v červenci (jako důvod uvádí nemožnost sehnat vhodný prostor), sám jistě věděl, že účast nebude velká. Asi proto umožnil předem jakési anketní korespondenční hlasování (respondenti, kteří většinou vůbec neměli představu o reálné situaci, se měli vyjádřit, jsou-li pro zachování Obce či nikoli). Do Výboru, který se konal chvíli před vlastním zasedáním pléna, přišel pan předseda s oznámením, že masivní většina členů je pro zachování Obce, přičemž ovšem poměr číselně nevyjádřil, ani neupřesnil, kolik vlastně členů korespondenčně hlasovalo. Napadlo mě, proč nepřijela masivní většina svůj názor podpořit? I ke mně se totiž po emailu dostaly některé ohlasy – např. „…že je třeba o problému rozpoutat živou diskusi v médiích,“ což svědčí o naprosté neznalosti situace. V jakých médiích, když se o náš problém fyzicky téměř nikdo nezajímá? A kdo bude tu diskusi rozpoutávat, když na samotné valné hromadě diskutovali asi 4 lidé?

Zasedání pléna bylo záležitostí opravdu tristní. V jednacím sále Magistrátu hlavního města Prahy na Mariánském náměstí zasedla žalostná hrstka staroušků a stařenek (cca 50 z 614 členů Obce – včetně doprovodů) – za absolutního nezájmu médií (konkrétně – nebyl přítomen ani jediný novinář, který by měl potřebu na něco se zeptat). Ignorance společnosti v okamžiku, kdy se má rozhodovat o zániku nejvýznamnější spisovatelské instituce ve státě, je opravdu zarážející… Kde je ta doba, kdy se v průběhu zasedání této organizace tísnily před vchodem do budovy davy novinářů, žádaly o rozhovory a čekaly nejen na závěrečná usnesení, ale na každé slovo literárních veličin. Kdo je viník? Na koho ukážeme prstem? Nejčastěji křičíme, že společnost. Většinou souhlasím, klima opravdu není pro nekomerční umění příznivé, ale neodpustím si trochu kritiky i do vlastních řad:
Copak tato společnost neposkytla na nejrůznější akce v minulém „máchovském“ roce 4,5 milionu. korun? Ve zprávě předsedy jsme se dozvěděli, že akce byly úspěšně zrealizovány, správně vyúčtovány – a o necelý půlrok později nemá Obec ani na svou vlastní likvidaci? Také zpráva předsedy revizní komise Pavla Weigla nás ujistila, že hospodaření Obce bylo v pořádku …
„Resuscitace“ Obce, tak vášnivě proklamovaná V. Křivánkem při přebírání vedení po E. Kantůrkové, se úspěšně zdařila, ale pacient se zmítá v agónii. Jak to? – Neměli bychom se trochu zamyslet sami nad sebou? Má vůbec právo na existenci a zatěžování společnosti organizace, jejíž vlastní členové o ni nemají valný zájem?
A mám-li zamířit přímo až do řad nejvlastnějších, tedy do řad spisovatelů Východních Čech, musím smutně konstatovat, že ze sedmadvaceti spisovatelů, členů OS (a někteří o přijetí opravdu hodně stáli), se valné hromady kromě mne, zúčastnil člen jediný – Milan Dušek. Není mým úkolem zkoumat, kdo z jak závažných důvodů nemohl. Chci na tomto místě naše členy pouze informovat o závěrech jednání:

Tedy: ústřední Obec spisovatelů zůstává zachována. Našlo se totiž jedenáct statečných (já jsem nekandidovala), kteří si z rukou Chárona nechali vtisknout veslo do ruky . Nový výbor, jak ho zvolila valná hromada, tedy tvoří – uvádím podle počtu hlasů: Tomáš Magnusek, Jaroslav Holoubek, Lydie Romanská, Ivo Harák, Zdeněk Rosenbaum, Milena Fucimanová, Vladimír Stibor, Františka Vrbenská. Revizní komise bude pracovat v tomto složení: Petr Kovařík, Vlado Ríša, Alois Marhoul. Přejme jim, ať se jim obnovení cti a slávy české Obce spisovatelů podaří.

V naprostém závěru schůze jsem si dovolila konstatovat, že „ne všecko, co tu bylo dnes řečeno je pravda, zejména, co se týká kolektivních členů,“ ale vzhledem k tomu, že v sále zbyla již sotva polovina členů, nikdo tomuto sdělení nevěnoval pozornost.
Závěrečné usnesení bylo přijato – a já jsem, z titulu své minulé funkce, požádala začlenit do něj požadavek, aby na schůze nové rady byli zváni zástupci nejen regionů, ale všech kolektivních členů (na nich pak záleží, chtějí-li se jednání výboru zúčastnit) a aby všem předsedům kolektivních členů byly také zasílány zápisy z jednání výboru a pozvánky na akce.

Odstupující předseda Vladimír Křivánek slíbil, že nový výbor svolá on a celou agendu Obce předá zvolenému předsedovi. Zatím se tak nestalo – nedostala jsem ani zápis z jednání valné hromady, proto nemohu poskytnout více informací.
Obec moravských spisovatelů se ovšem ohradila a chce celou valnou hromadu anulovat (kvůli nevhodnému termínu, někteří prý dostali pozvánku dva dny před konáním akce), ale nemyslím si, že by tento požadavek mohl být akceptován, neboť podobnou situaci stávající stanovy neřeší.

O dalším vývoji situace budu průběžně informovat na našich webových stránkách.

Marcella Marboe

Přílohy


Publikováno: 4. Září 2011

Další příspěvky

Logo SVčS

Archív aktualit

 • Duben 2024 (2)
 • Prosinec 2023 (2)
 • Listopad 2023 (1)
 • Říjen 2023 (3)
 • Září 2023 (1)
 • Duben 2023 (1)
 • Prosinec 2022 (1)
 • Listopad 2022 (2)
 • Říjen 2022 (2)
 • Září 2022 (2)
 • Srpen 2022 (1)
 • Červen 2022 (1)
 • Prosinec 2021 (2)
 • Listopad 2021 (1)
 • Září 2021 (1)