Zápis z výborové a členské schůze SVčS 6. 12. 2014 v kavárně U Knihomola v Hradci Králové, spojené se zakončením podzimního maratonu

Přítomni: E. Černošová, V. Kopecká, F. Uher, M. Dušek, J. Faltus, H. Cihlová, L. Šindlerová, H. Křivánková, M. Hojná

Omluveni: V. Volejníková

Výborová schůze

1. M. Dušek rozdal Kruh č. 38

2. Hodnocení 10. východočeského podzimního um. maratónu – vedoucí jednotlivých oblastí konstatovali vysokou úroveň letošních akcí, zejména vyzdvihli akce rozsáhlejší, jako byly Pardubické střípky, Dny poezie v Broumově, vzpomínkový večer na počest cestovatele E. Ingriše v Ústí nad Orlicí, tradiční setkání v Přelouči a nové akce v Hradci Králové (Knihovník roku, Východočeský literární salon)

3. Pořadatelé jednotlivých akcí byli vyzváni, aby vypracovali příspěvky pro výroční zprávu, většina zpráv byla zaznamenána v Kruhu 38, další se objeví v čísle 39

4. Hospodaření Střediska po dobu působení nového výboru – financování Kruhu částečně pokrylo i příští rok, proto bude pro předplatitele první číslo zdarma

5. Výbor schválil rezignaci dlouholetého člena p. Šimka a také žádosti o přijetí 3 nových členů – M. Mičkové, L. Uhlíře, a J. Wolfa

6. Termíny schůzí 2015 byly zatím dohodnuty v této podobě – 1. výborová v pátek 6. 2. v Krajské knihovně v Pardubicích

1. členská v sobotu 28. 3. ve Filadelfii tamtéž

7. Návrh na udělování cen Střediska – členové výboru do příští schůze vymyslí, jak by to mělo probíhat

8. Žádost L. Šindlerové na zproštění funkce tajemnice z objektivních i osobních důvodů. Po rezignaci L. Šindlerové kooptován do výboru do funkce tajemníka p. Václav Franc.

9. J. Faltus zahájil výběr členských příspěvků a předplatného na Kruh 2015
10. Doplněna revizní komise – třetím členem se stala pí Dušková

Členská schůze

1. Předsedkyně poděkovala všem organizátorům a účastníkům maratonu a připomněla i členům, aby zprávy o svých akcích poskytli na webové stránky a pro Kruh

2. M. Marboe poreferovala o situaci a dění v Obci spisovatelů a nově zřízené Asociaci spisovatelů v Praze. Ve srovnání s děním v hlavním městě považuje situaci v našem Středisku za klidnou a vyrovnanou, navzdory finančním obtížím, jež tíží v současné době všechny podobné organizace

3. Zprávy oblastních vedoucích o akcích Maratonu:

V. Kopecká promluvila o Dnech poezie v Broumově, jako vždy vícedenní setkání českých a polských básníků (jako hosté se objevili i básníci ze Slovenska, Ukrajiny a Ruska), spojené s výtvarnými výstavami, workshopy a tradičním výjezdem do Polska

V. Franc seznámil krátce s literárními pásmy v Sobotce, Miletíně a Jičíně

E. Černošová hodnotila 1. ročník Literárního salonu v Hradci Králové, v jehož rámci proběhlo autorské čtení M. Marboe v Knihovně města HK

M. Dušek vyzdvihl bohatou účast posluchačů na vzpomínkové besedě s manželkou českého cestovatele a mořeplavce E. Ingriše v Ústí nad Orlicí a autorském čtení M. Kubíčka

F. Uher ve spolupráci s V. V. Chalupou uskutečnili 60 pořadů pro děti i dospělé v kavárně U Notáře v Chotěboři

Z. Jirásek hovořil o 21. ročníku Laskavých večerů ve Slatiňanech, (jejichž hosty byli např. H. Kratochvíl. L. Macháček a další)

M. Marboe připomněla změnu na radnici v Pardubicích, která může zkomplikovat podporu i zahájení příštího maratonu

H. Cihlová věnovala svůj příspěvek Pardubickým střípkům – 30 recitátorů před porotou, vedenou pí Kofránkovou z Českého rozhlasu recitovalo básně k tématu „Tajemství hudby“, zároveň vyvstává úkol vymyslet téma na příští rok

6. Příprava sborníku SVS „o ženách a pro ženy“ připadla p. doc. Hrabincovi

7. Dle slibu na začátku Podzimního maratonu dostali členové Střediska, na něž se nedostalo při slavnostním zahájení, příležitost přečíst své ukázky. A tak úryvky z děl pí Nelibové, Netíkové a pánů Dundy a France slavnostně zakončily tento mnohaměsíční záslužný a událostmi nabitý počin.

8. Následovala volná část programu

Zapsala Šindlerová


Publikováno: 4. Leden 2015

Další příspěvky

Logo SVčS

Archív aktualit

 • Duben 2024 (2)
 • Prosinec 2023 (2)
 • Listopad 2023 (1)
 • Říjen 2023 (3)
 • Září 2023 (1)
 • Duben 2023 (1)
 • Prosinec 2022 (1)
 • Listopad 2022 (2)
 • Říjen 2022 (2)
 • Září 2022 (2)
 • Srpen 2022 (1)
 • Červen 2022 (1)
 • Prosinec 2021 (2)
 • Listopad 2021 (1)
 • Září 2021 (1)