Dr. Jiří Uhlíř

PhDr. Jiří Uhlíř

Členské číslo: 1508

*1937

Člen SVčS – oblast Hradecko, Jaroměř
Člen OS a Klubu autorů literatury faktu

Emeritní profesor Střední lesnické školy Trutnov (1961-1998), publicista, spisovatel literatury faktu, literární a významný regionální historik, bibliograf a filmograf, člen redakční rady  sborníku Rodným krajem v Červeném Kostelci.

Opublikoval celkem 2505 příspěvků ve více jak 140 různých titulech periodik, sborníků, almanachů a knih.
Je autorem 20 samostatných knížek a brožur, 14 amatérských dokumentárních filmů, spoluautorem 11 knižních vydání středoškolských učebnic českého jazyka (Státní pedagogické nakladatelství v Praze 1980-1992) a autorem dvou libret k výstavám, realizátorem dvou historických expozic.
Přispíval do sborníků: Minulostí Jaroměře (1968. a 1971), Krkonoše, Podkrkonoší, Muzea Podkrkonoší v Trutnově, Kronikářství a vlastivěda Trutnovska, Miscellanea, Lnářský průmysl, Stopami dějin Náchodska, Náchodsko – od minulosti k dnešku, Ročenka knihovny a muzea v Jaroměři, Hradecký kraj, Boleslavica, do sborníků a almanachů Lesnické školy v Trutnově a dalších i na Slovensku.
V Jaroměřských novinách a Jaroměřském zpravodaji od 70. let 20. století zveřejnil 17 původních rozsáhlých historických seriálů o vesnici Starý Ples (1186-1986), o tiskárnách, nakladatelstvích, knihkupectvích (1861-1995), o dějinách muzea (1883-1983), knihoven (1404-1995), biografů a kin Jaroměře a Josefova (1904-1997), objevný seriál o pobytu spisovatele Jaroslava Haška na Jaroměřsku v letech 1914-1915 (1996), o počátcích železnice (1982), letectví v letech 1910-1948 (1998), seriály o klášteře augustiniánů kanovníků v Jaroměři 1349-1421 (1999), o kostelech a kaplích všech křesťanských církví na Jaroměřsku (1999-2000), o  chrámových varhanicích (2003). Od listopadu 2014 do konce listopadu 2015 otiskl v Jaroměřském a josefovském zpravodaji dosud svůj nejrozsáhlejší 21dílný seriál o dějinách filmu, biografů, kin v letech 1904-2015 v Jaroměři a v Josefově, kabelové televizi (1991-1999), filmografii i zobrazení Jaroměře a Josefova ve filmu a televizi. Od 1. prosince 2015 v Jaroměřském zpravodaji začal otiskovat historický seriál o klášteru v Jaroměři (1349-1421).  Jaroměře se týká  cca 1800 článků, z toho cca 800 medailonků osobností spjatých s Jaroměří a Josefovem

Je trojnásobným laureátem literární soutěže Šrámkovy Sobotky. Za vlastivědnou knihu o obci Jasenná byl jmenován čestným občanem Jasenné (1994). Město Jaroměř mu u příležitosti 60. narozenin udělilo Pamětní medaili města Jaroměře za badatelskou práci pro město V roce 2012 získal regionální Cenu Miroslava Ivanova a v roce 2013 Cenu P. Jilemnického. Roku 2015 mu Město Jaroměř udělilo „Ocenění za celoživotní přínos v oblasti kultury“.

Přehled nejvýznamnějších publikací:

Božena Němcová ve filmu a televizi (1968,reprezentovala ČSR na mezinárodní filmologické výstavě mezinárodního filmového festivalu v Benátkách-Venezii, kde byla oceněna diplomem  v Itálii, 1969), dvoudílná průkopnická vědecká Bibliografie lesnického školství na území Československa v letech 1850-1968 (1970, kterou získali účastníci mezinárodního sympozia FAO o výchově lesníků ve Stockholmu ve Švédsku v září a říjnu 1971) a 2. díl mapoval léta 1969-1992 (1992, vydalo Ministerstvo zemědělství ČR v Praze, obě práce mají dohromady 870 stránek a 5 637 záznamů a jsou průkopnické z hlediska evropského lesnického školství). Dále následovaly: Božena Němcová v plastice (1970), Prameny, bibliografie a filmografie lesnického školství v Písku 1884-1974 (1975, vydal Výzkumný ústav odborného školství v Praze), Léta 1939-1945 na Jaroměřsku (1975, MěNV Jaroměř), Střelnice SLTŠ Trutnov – Babí a okolí (1976, 1978, turistický průvodce), Prameny a bibliografie bibliografií Jaroměře a Jaroměřska (1978, MěNV Jaroměř), Základy informatiky pro středoškoláky (1979, 1980), Přírodní poměry a dějiny obce Jasenná, 1305-1980, okres Náchod (1980), Městské muzeum v Jaroměři 1883-1983 (1984), Dějiny školství v Jasenné 1588-1988 (1988), Starý Ples 1186-1986, vlastivěda obce (1988), Uměleckohistorické památky Jasenné, Roztok a Šestajovic (1990), Jasenná, vlastivěda obce (1994, podle odborné kritiky „vzorová vlastivěda“, 2. cena v literární soutěži Šrámkova Sobotka, 1995, 1. cena neudělena), Vlkov 1229-1999, vlastivěda obce (2000), supplementum Jasenná 1298-1305-2007 (spoluatorka Ing. J. Slezáková, 2007), Osobnosti Jaroměře (2011, regionální Cena Miroslava Ivanova udělená Klubem autorů literatury faktu Praha 19.9. 2012), Humorista Jaroslav Hašek a Jaroměřsko (2012, Cena Petra Jilemnického udělená Správou Odkazu Egona Ervína Kische a Města Letohradu a slavnostně předána v Senátu Parlamentu České republiky v Praze při XXII. udělování mezinárodních Cen E.E. Kische 21. října 2013).

Sborníky a almanachy, které inicioval nebo redigoval:

50 let střední školy v Jaroměři 1919-1969 (1969, s M. Ptáčkem), 20 let lesnického školství v Trutnově 1945-1965 (2 svazky, 1965), 40 let lesnického školství v Trutnově 1945-1985 (1987), Padesát let lesnického školství v Trutnově 1945-1995 (1995), Šedesát let lesnického školství v Trutnově 1945-2005 (2005), Jaroměř 1126-1976 (1976, MěNV Jaroměř), a samozřejmě do nich svými studiemi přispěl.

Příspěvky do dalších sborníků:

do sborníků Minulostí Jaroměře, 1968, 1971, Ročenek knihovny a muzea v Jaroměři.
V červnu 2011 vyšla jeho rozšířená biografická encyklopedie Osobnosti Jaroměře, navazující na jeho obsáhlý slovník „183 biografickobibliografických medailonků“ otištěný v roce 1968 v Minulostí Jaroměře na s. 187-307.

Zpracoval dosud nevydanou bibliografii recepcí Božena Němcová inspirací pro umění (1. verze  z roku 1970, 303 stran strojopisu, byla oceněná 2. cenou v literární soutěži Šrámkova Sobotka v červnu 1970, 2. verze z roku 1975 má 351 stránek).

Literatura o autorovi:

Hesla osobnosti UHLÍŘ Jiří otištěna v encyklopedii biografické KDO JE KDO osobnosti české současnosti (Praha 1994, 1998, 2002, 2005); KDO JE KDO v Obci spisovatelů (Praha 2005 a 2008); Slovník Klubu autorů literatury faktu (Praha 2012) a dále opublikováno celkem více než 100 medailonků o J. Uhlířovi od roku 1989 dosud ve sbornících, periodikách ad. ocitovaných v knize

Bibliografie Jiřího Uhlíře 1954-8.1. 2016 (cca 300 stran bez rejstříků). – 1954-2007 knižně v knihovnách, 2007-2016 -průběžně doplňováno autorem a archivováno elektronicky. Za 60 let, od 19. 5.1955 do 1.2. 2016, J.Uhlíř už opublikoval 2510 prací.

E-mail: uhlir.jiri@quick.cz


Publikováno: 7. Únor 2016

Další příspěvky

Logo SVčS

Archív aktualit

 • Září 2022 (2)
 • Srpen 2022 (1)
 • Červen 2022 (1)
 • Prosinec 2021 (2)
 • Listopad 2021 (1)
 • Září 2021 (1)
 • Červenec 2021 (1)
 • Březen 2021 (1)
 • Leden 2021 (1)
 • Listopad 2020 (1)
 • Září 2020 (1)
 • Červenec 2020 (1)
 • Květen 2020 (2)
 • Prosinec 2019 (1)
 • Listopad 2019 (3)