III. ročník Chlumecké literární ceny Jaroslava Golla za literaturu faktu

Tisková zpráva

III. ročník Chlumecké literární ceny Jaroslava Golla za literaturu faktu

 

Vyhlášení třetího ročníku Chlumecké literární ceny Jaroslava Golla uskutečnil Klub autorů literatury faktu (KALF) spolu s Městem Chlumec nad Cidlinou
a v součinnosti s Karlovou univerzitou dne 11. října 2017 v divadle Klicperův dům Chlumec nad Cidlinou.

Literární cena Jaroslava Golla je významným kulturním počinem daleko přesahujícím regionální horizont Chlumecka, neboť jak se s uznáním konstatuje v loňském dopise děkana FSV UK, popularizuje s celospolečenským dosahem město Chlumec nad Cidlinou, jako pozoruhodné kulturní centrum, které prismatem odkazu svých velkých rodáků Václava Klimenta Klicpery a prof. dr. Jaroslava Golla, podněcuje tvůrčí aktivitu na úseku tvorby, vydávání i četby hodnotných knih literatury faktu, která je v současnosti čtenářsky nejfrekfentovanějším žánrem světového i českého písemnictví. Zejména se oceňuje, že je v celostátním měřítku jedinou literární cenou orientovanou nejenom na renomované autory, ale i na podněcování literární tvořivosti v řadách středoškolské a vysokoškolské mládeže.

Do letošního ročníku bylo přihlášeno celkem 18 literárních prací středoškolských a vysokoškolských studentů, 9 knižních autorů a 1 nakladatelství.

Porota zasedala v tomto složení: PhDr. Karel Richter, CSc., doc. PhDr. Jan Halada, CSc., Mgr. Jana Bernartová, Mgr. Milena Komárková, Mgr. Helena Krátká, Bc. Helena Holanová, Mgr. Pavel Baldík, PhDr. Jan Cebe Ph.D., PhDr. Jana Vrzalová.

Porota vzala na vědomí soupis titulů došlých do 31. 5. 2017. Po zvážení obsahové i formální kvality soutěžních prací rozhodla takto:

 

Kategorie I – díla autorů za umělecko-dokumentární literaturu faktu:

 

Hlavní cena se uděluje Marku Tomanovi za knihu Chvála oportunismu vydanou nakladatelstvím Torst Praha v roce 2016

 

Cena se uděluje Jiřímu Krutinovi za knihu První český filozof a vlastenec Jeroným Pražský – Hieronymus Pragensis – Život evropského vzdělance, nekonformního bojovníka za svobodu slova a buřiče vydanou nakladatelstvím NOOS s. r. o. v roce 2016

 

Cena se uděluje Vladimíru Šindelářovi za knihu Historické příběhy ze staré Šumavy vydanou nakladatelstvím Víkend s. r. o. v roce 2015

 

Čestné uznání se uděluje Karlu Kopšovi za knihu Následky manželství z lásky vydanou nakladatelstvím Petrklíč ve spolupráci s Fundhall s. r. o. v roce 2016

 

Čestné uznání se uděluje Miloši Novotnému za knihu Říkalo se mu Kozina vydanou Obecním úřadem Újezd v roce 2015

 

Čestné uznání se uděluje Radce Tobolkové za knihu Sokol v Jičíně 1862 – 1918 vydanou vlastním nákladem v roce 2016

 

Čestné uznání poroty pro nakladatele vydávající literaturu faktu se uděluje Janu Kuxovi za knihy Pomníky a hroby válečných letců RA na Jižní Moravě, Válka a odboj 1939 – 1945 v Kloboukách u Brna a Osvobození Jižní Moravy v r. 1945 vydané vydavatelstvím Jan Kux Onufrinus, Brno 2017

 

Kategorie II – literární práce studentů středních škol

Hlavní cena se uděluje Janu Dubeckému za literární práci Banderovci v Československu a jejich činnost na pozadí mocenskopolitických změn

 

Cena se uděluje Tereze Horňákové za literární práci Igor Stránský v proudu divadelního času

 

Cena se uděluje Petru Březinovi za literární práci Dr. Alois Pražák a vnitřní situace v habsburském soustátí v 2. polovině 19. století

 

Prémie se uděluje Janu Krejsovi za literární práci Život Taťány Krejsové v prostějovském ochotnickém divadle a nejen tam

 

Prémie se uděluje Janu Kryštofovi Kuxovi za literární práci Železničářský odboj ve 2. světové válce na Slováku – Pamětní desky

 

Prémie se uděluje Tereze Vojtíkové za literární práci Bojovníci za svobodu, které se nedožili

 

Čestné uznání se uděluje Filipu Cintulovi za literární práci Služebník Boží Antonín Šuránek – víra, láska, pokora

Čestné uznání se uděluje Šimonu Horňákovi za literární práci Tomáš Kočí – Život ruského legionáře

Čestné uznání se uděluje Tereze Hrabincové za literární práci Kardinál Tomáš Špidlík – Muž sjednocující Východ a Západ

Čestné uznání se uděluje Kláře Jiránkové za literární práci Historie města Nový Bydžov

Čestné uznání se uděluje Anně Jurákové za literární práci Lidoví umělci v našem regionu

Čestné uznání se uděluje Anežce Kamrlové za literární práci Odsunuté příběhy Sudet

Čestné uznání se uděluje Evě Veverkové za literární práci Státní zámek Hrádek u Nechanic

 

Kategorie III – literární práce studentů vysokých škol

Hlavní cena se uděluje Davidu Sloukovi za literární práci Tančící dům

 

Cena se uděluje Lukáši Slámovi za literární práci Jan de La Croon (1600 – 1665)

 

Literární práce studentů středních a vysokých škol budou zveřejněny v časopise Přísně tajné.

 

Akce se uskutečnila za finanční podpory města Chlumec nad Cidlinou, pod záštitou a za finanční podpory Mgr. Miluše Horské, senátorky za Pardubicko, Přeloučsko a Chlumecko a za finanční podpory NIROSTA spol. s r. o.

 

Marcela Přerovská

tajemnice Chlumecké literární ceny J. Golla

Chlumec nad Cidlinou, 26. října 2016


Publikováno: 12. Říjen 2017

Další příspěvky

Logo SVčS

Archív aktualit

 • Září 2023 (1)
 • Duben 2023 (1)
 • Prosinec 2022 (1)
 • Listopad 2022 (2)
 • Říjen 2022 (2)
 • Září 2022 (2)
 • Srpen 2022 (1)
 • Červen 2022 (1)
 • Prosinec 2021 (2)
 • Listopad 2021 (1)
 • Září 2021 (1)
 • Červenec 2021 (1)
 • Březen 2021 (1)
 • Leden 2021 (1)
 • Listopad 2020 (1)