Jaké byly 15. Dny poezie v Broumově

V letošním roce se uskutečnily již 15. Dny poezie v Broumově.
První doprovodná akce se konala 15. října v Městské knihovně v Broumově – setkání s účastníkem Dnů poezie, ukrajinským básníkem a překladatelem Aleksanderem Gordonem ze Lvova. Na komorním večeru zazněly jeho verše jak v originále – polsky, ukrajinsky či rusky v přednesu autora – tak v českém překladu Věry Kopecké, která k této příležitosti vydala výbor jeho poezie česky s názvem Zámek poezie.
Druhá akce byla součástí setkání Střediska východočeských spisovatelů v Přelouči 16. října, jehož byl Aleksander Gordon hostem. I zde zazněly jeho verše jak v originále tak česky. Ještě tentýž večer vystoupili ukrajinský básník i jeho překladatelka na autorském večeru s názvem Nahlédnutí ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové.
Páteční dopoledne 17. října patřilo již tradičně setkání s mládeží. Nejprve to byla beseda v prvním ročníku vyššího Gymnázia v Broumově, které se zúčastnil Aleksander Gordon, Karol Maliszewski, básník, prozaik, publicista a literární kritik z Nowe Rudy, Olga Novotná, básnířka a členka SVčS z Jablonce nad Nisou a Věra Kopecká jako básnířka i moderátorka setkání. Od 11 hodin se konalo setkání žáků broumovských škol s autory – Aleksanderem Gordonem, Antoni Matuszkiewiczem, básníkem a překladatelem žijícím nyní na Broumovsku, a Věrou Kopeckou v historickém sále Kreslírny v areálu kláštera. Na obou setkáních jsme byli mile překvapeni pozorností a zájmem žáků i učitelů.
Od 12 hodin se začali účastníci sjíždět a v prostorách za Kreslírnou jim bylo nabídnuto malé občerstvení. Při prezentaci všichni obdrželi program a sborník letošních Dnů poezie, sestavený z veršů všech přihlášených, tedy z ukázek poezie 58 autorů z Čech, Polska, Slovenska, Německa a Ukrajiny. Mohli si rovněž zakoupit dvojjazyčnou publikaci Poutníci krajinami poezie, která obsahuje především portréty básníků a výtvarníků, účastníků česko-polských a polsko-českých setkávání, k nimž jsme v předchozích dvou ročnících Dnů poezie v rámci dílen tvořili verše.
Ve 14.30 byli básníci přijati vedoucím knihovny Janem Meierem v Městské knihovně v Broumově. Prohlédli si její prostory, přečetli ukázky ze své tvorby, byli provedeni rovněž divadlem, kde si vyslechli několik písní v podání účastnice Dnů Barbary Pachura.
V 17 hodin se konalo oficiální zahájení 15. Dnů poezie v Broumově v Kreslírně klášterního gymnázia. Jak je nechvalným zvykem v Broumově, zahájení se nezúčastnil nikdo z vedení města ani z učitelů či knihovníků. Setkání zahájila organizátorka Dnů Věra Kopecká spolu s předsedkyní Střediska východočeských spisovatelů Evou Černošovou. S ukázkou své poezie vystoupilo 44 básníků, mezi nimi i hosté Zofia Mirska z Klodzka a Wladyslaw Krupa z Marciszówa, kteří se Dnů poezie nemohli déle zúčastnit. Pořad byl rozsáhlou a různorodou přehlídkou poetik, námětů i slovanských jazyků – verše zněly česky, polsky, slovensky a ukrajinsky. Přednes zpestřil svým minirecitálem Krzysztow Karwowski, básník, který byl organizátorem prvních polsko-českých poetických setkávání, nyní se ale věnuje především hudební a písňové tvorbě. Na úvod zazpíval píseň na text již nežijící Evy Kučerové, autorky, která byla u zrodu Dnů poezie. V průběhu vystoupení jsem jako organizátorka Dnů poezie obdržela z rukou předsedy Valbřišského oddělení Sdružení autorů polských Romana Gilety blahopřejný list a kytici k 15. Dnům poezie v Broumově.
Po pořadu se účastníci přesunuli do objektu školy v Křinicích, kde byla většina ubytována a kde jsme měli zajištěné nejen stravování, ale rovněž sál – učebnu pro další program.
Od 21. hodiny se konaly dílny. První z nich byla kontaktní hra, jejímž cílem bylo především zbořit bariéry a ostych nových účastníků, navázat kontakt. Několik fotografií bylo rozstříháno na 4 díly, na spodní straně fotografie bylo vždy jedno náhodně vybrané slovo. Každý účastník obdržel jeden ústřižek a úkolem bylo sestavit fotografie. Majitelé ústřižků jedné fotografie poté měli pracovat společně, především osvětlit význam slov polským autorům, a napsat báseň obsahující uvedená slova. Vzniklé texty jsme si přečetli a vyslechli. V další části každý z autorů obdržel jedno písmeno abecedy a měl napsat báseň, jejíž každé slovo tímto písmenem začínalo a také vytvořit obrazovou báseň kaligram tohoto písmene.
První část sobotního rána od 9 do 11 hodin byla věnována interpretaci básně. V úvodu vystoupil PhDr. František Všetička, CSc se svou interpretací básně Aloise Marhoula Březen z jeho prvotiny. Zabýval se souvislostmi kompozice básně a jejího obsahu. Po jeho vystoupení následovala široká diskuse o básnických prostředcích, tvorbě a pohledech na tvorbu.
V druhé části dopoledne jsme pokračovali v tématu interpretace tvorbou básní na vybraný citát ze světové literatury.
Po obědě se většina účastníků vydala na procházku z Křinic na kraj Broumova a kolem rybníku Cígl zpět do školy. Po společném fotografování před budovou školy jsme odjeli do Mieroszowa, kde nás v centru kultury přivítal organizátor polsko-českých plenérů a zakládající člen Polsko-českého uměleckého klubu Art-studio Henryk Hnatiuk a starosta města Mieroszow. Ve výstavním sále jsme zhlédli výstavu grafik Jany Wienerové a poplenérovou výstavu letošního mezinárodního interdisciplinárního plenéru v Klodzku. I zde se konala přehlídka tvorby zúčastněných autorů provázená hudebními vstupy Barbary Pachura v níž vystoupilo 40 autorů.
Po návratu do Křinic a večeři jsme v závěrečné dílně přečetli práce z dopoledne a připomněla jsem všem, že pokud mi verše z dílen účastníci do konce roku zašlou, pokusím se je zařadit do sborníku v příštím roce.
V neděli 19. října jsme ukončili 15. Dny poezie a v 10 hodin se účastníci rozjeli do svých domovů.
Letošního básnického setkání nebo jeho části se zúčastnilo 47 autorů, z toho 18 z Čech a Moravy, 26 z Polska, 2 ze Slovenska a 1 z Ukrajiny. Mezi českými účastníky byli členové oblastních spisovatelských organizací z Plzně, Strakonic, Prahy, Brna, Olomouce. Většina autorů zahrnutých ve sborníku, kteří nepřijeli, se omluvila z vážných pracovních nebo zdravotních důvodů, část proto, že zároveň probíhal Varšavský poetický podzim, prestižní festival, na nějž byli pozváni.
15. Dny poezie v Broumově podpořilo svým grantem Město Broumov a poskytnutím sálu Kreslírny Agentura pro rozvoj Broumovska, poskytnutím zázemí a prostor pro dílny Obec Křinice a Centrum kultury a starosta Mieroszowa organizací pořadu v Mieroszowě i pohoštěním a zajištěním dopravy.
Všem jmenovaným děkujeme za podporu.
15. Dny poezie v Broumově proběhly v přátelské tvůrčí atmosféře, kterou bez výjimky tvořili všichni zúčastnění, a upřímně jim za jejich podíl na Dnech poezie děkuji. Umožnili autorům porovnat svou tvorbu s jinými, poznat nové přátele a navázat nové kontakty, získat nové podněty a poznatky a v neposlední řadě nasát trochu atmosféry, kterou obsahují naše setkání i místa, kde se konají. Věřím, že si většina odnáší pěkné vzpomínky i verše a že se znovu sejdeme a podaří se nám
tuto tvůrčí přátelskou atmosféru udržet.
15. Dny poezie v Broumově byly součástí X. Podzimního uměleckého maratónu Střediska východočeských spisovatelů (7 autorů SVčS se zúčastnilo) a XXV. Polsko-českých dnů křesťanské kultury.

Věra Kopecká

http://spisovatelevc.rajce.idnes.cz/Podzimni_maraton_-_akce


Publikováno: 30. Říjen 2014

Další příspěvky

Logo SVčS

Archív aktualit

 • Duben 2024 (2)
 • Prosinec 2023 (2)
 • Listopad 2023 (1)
 • Říjen 2023 (3)
 • Září 2023 (1)
 • Duben 2023 (1)
 • Prosinec 2022 (1)
 • Listopad 2022 (2)
 • Říjen 2022 (2)
 • Září 2022 (2)
 • Srpen 2022 (1)
 • Červen 2022 (1)
 • Prosinec 2021 (2)
 • Listopad 2021 (1)
 • Září 2021 (1)