Schůze

Vážení přátelé,dovoluji si Vás jménem výboru Střediska východočeských spisovatelů pozvat na výroční členskou schůzi, která se bude konat v sobotu 22.dubna 2017 v 11 hodin v restauraci Philadelphia v Pardubicích.Program schůze:1/ Zahájení (Kopecká) – uvítání, program schůze, volba komisí(návrhová, mandátová)
2/ Výroční zpráva – seznámení s hlavními body (Kopecká)
3/ Zpráva o hospodaření (Franc)
4/ Zpráva revizní komise (Pešát)
5/ Změny ve výboru
6/ Významná výročí našich členů
7/ Informace o letošním sborníku (doc. Hrabinec)
8/ Kruh – distribuce, informace o akcích pro Kruh, příspěvky do Kruhu -( Dušek)
9/ Placení příspěvků (Franc)
10/ Zprávy z oblastí (vedoucí oblastí, členové – organizátoři)
11/ Různé
12/ Usnesení a závěr
(program schůze může být ještě upřesněn dle aktuální potřeby).Na schůzi můžete, pokud jste tak neučinili, zaplatit členské příspěvky. Dále využijte  možnost vystavit a nabídnout k prodeji své nové knížky.Na setkání s Vámi všemi se těšíVáclav Franctajemník SVčS


Publikováno: 9. Duben 2017

Další příspěvky

Logo SVčS

Archív aktualit

 • Duben 2024 (2)
 • Prosinec 2023 (2)
 • Listopad 2023 (1)
 • Říjen 2023 (3)
 • Září 2023 (1)
 • Duben 2023 (1)
 • Prosinec 2022 (1)
 • Listopad 2022 (2)
 • Říjen 2022 (2)
 • Září 2022 (2)
 • Srpen 2022 (1)
 • Červen 2022 (1)
 • Prosinec 2021 (2)
 • Listopad 2021 (1)
 • Září 2021 (1)