UM 7: Zahájeno, pokřtěno..

Zahájení letošního Maratónu proběhlo tradičně na pardubické radnici, křest sborníku začínajících autorů v Přelouči.

Co je Východočeský umělecký maratón není po šesti letech jeho konání nejen pro naše členy, ale dovoluji si tvrdit, že i pro širší okruh našich příznivců, žádné tajemství. Jde o bohatou přehlídku umělecké činnosti členů sdružení Střediska východočeských spisovatelů, která probíhá v podzimních měsících – tedy od začátku září do konce prosince – v řadě měst Východních Čech. Jedná se letos přibližně o padesát vystoupení nejrůznějšího charakteru (v regionu i mimo něj) – od těch jednodenních, až po „šňůry“ čtení či festivaly. Jednotlivé akce pořádají skupinky umělců ve vlastní režii. Kromě těchto „sólo programů“ máme ovšem ještě několik aktivit společných, které by měly být pro každého našeho člena prioritou. Je to jednak literárně výtvarná soutěž Střípky, kterou zajišťuje Hana Cihlová ve spolupráci s odbornými lektory z našich řad – a dále pak zahájení na pardubické Radnici, křest společného sborníku v Přelouči a zakončení Maratónu opět v Pardubicích, kde se jedná už spíše o akci interní, hodnotící.

Každý ročník Maratónu orientujeme na nějaký ožehavý společenský problém a v jeho intencích pak pokud možno dolaďujeme jednotlivé akce a zveme odpovídající hosty.

V letošním roce jsme nejprve chtěli Maratón orientovat na vztah člověka k přírodě, jenže v průběhu roku se objevilo jiné, pro naši komunitu specifické a žhavě naléhavé téma. Tím je hluboký nezájem drtivé části společnosti o nekomerční kulturu, souvisící s úpadkem vzdělání (zajišťuje totiž pouze „použitelnost“ člověka v pracovním procesu, ale komplexnost podmiňující pochopení základních otázek filozofických pomíjí). To vede k povrchnosti, plytkosti, k úpadku morálnímu, k převrácení žebříčku hodnot ústící až do naprosté ignorance k tak závažným společenským jevům, jakým je například zánik naší nejvýznamnější (v minulosti tak vážené) literární organizace – Obce spisovatelů.

Když jsme přemýšleli nad tím, kde hledat poztrácené morální hodnoty, došli jsme k názoru, že jednou z možností je minulost. Historie. Literatura, která se historickými fakty seriózně zabývá a uměleckou formou výsledky svého bádání distribuuje čtenáři. Zvolili jsme tedy motto v duchu: Současnost vyrůstá z pochopení historie, umění nadhledu z moudrosti a tolerance … a začali úzce spolupracovat s Klubem autorů literatury faktu a také s novým předsedou málem zaniklé Obce spisovatelů, obětavým Tomášem Magnuskem, též východočechem. Mohlo by se zdát, že jde o trochu nesourodou společnost, ale opak je pravdou.

Východočeská iniciativa

Jednotícím momentem tohoto nově vzniklého společenství je totiž snaha najít cestu, jak řešit současnou neutěšenou situaci nekomerčního umění v regionu, ale nejen v něm. Cestu, kterou jsme společně nastoupili a kterou bychom chtěli dát příklad i regionům jiným, jsme nazvali Východočeská iniciativa. V čem spočívá? V oslovování politiků – od těch nejvyšších až po ty nejnižší … Na příklad KALF (Klub autorů literatury faktu) uskutečňuje své nejvýznamnější aktivity (udílení cen E.E. Kische a M. Ivanova) ve Východních Čechách. Kdo jim na to přispívá? Osvícené představenstvo města Letohrad (ing.P.Fiala, ing.Z. Maixner), města Jaroměř (ing.J.Klepsa), města Chlumce nad Cidlinou (ing.M. Uchytil)… Pardubický kraj v čele s Mgr. Radko Martínkem … stejně jako tato instituce pomáhá i Středisku východočeských spisovatelů prostřednictvím grantu financovat Maratón. Na ten nám ovšem přispívá i statutární město Pardubice v čele s MUDr. Štěpánkou Fraňkovou, městský úřad Přelouč (Mgr. I. Burešová) a další… (Pomoc přislíbila i paní poslankyně Horská a pan senátor Šilar) … A tak jsme si řekli: Zkusme oslovit více politických představitelů měst v regionu, když už místní podnikatelé slyší jen na hokej … Zkusme zapálit jakousi pomyslnou pochodeň, která by prostřednictvím osvícených politiků pomohla ohrožené nekomerční kultuře. Vždyť víme, že i v jiných regionech (např. Jižní Čechy) doutnají jiskřičky podobných iniciativ, které by se mohly rozhořet. Přece když „bude nás víc, nebudeme se bát vlka nic …“

Zahájení Maratónu na pardubické Radnici

Přiznám se, že letošní rok výměny regionální politické nomenklatury byl pro mne trochu hektický – i proto, že se měnilo též vedení Krajské knihovny v Pardubicích, se kterou úzce spolupracujeme od založení Střediska. Člověku se vkrádají obavy: Budou noví představitelé institucí „neužitečné“ spisovatelské organizaci nakloněni? Neodbudou mě všichni, včetně Krajského úřadu, jediným slovem – „šetříme“?

Byla jsem velmi mile překvapena. Jak nová paní ředitelka knihovny Bc. Radka Kodetová, tak nová paní primátorka MUDr. Štěpánka Fraňková, tak nový hejtman pan ing. Radko Martínek nám řekli své „ano“. A já jsem si uvědomila staré známé, že „je to o lidech“. Také proto, že existují tito osvícení lidé, jsme se všichni společně mohli sejít při důstojném zahájení Východočeského uměleckého maratónu na pardubické Radnici. Proběhlo pod záštitou a za osobní přítomnosti paní primátorky, která Maratón otevřela krátkou výstižnou řečí.

Také pozvaní hosté k naší veliké radosti dorazili v plném počtu.

Za KALF šaramantní spisovatel, historik, publicista, překladatel PhDr. Karel Richter, CSc., (předseda Kalfu) s půvabnou a skromnou chotí Jarmilkou, mnohaletý šéfredaktor revue Přísně tajné, věnčený řadou cen od M. Ivanova, E.E. Kische, až po cenu V. Zamarovského, udělovanou na Slovensku.

Svého předsedu doprovázel vždy spolehlivý místopředseda Roman Cílek, který se může též pochlubit nejen řadou ocenění (několikrát Ivanov a Kisch – letos Zamarovský), ale především téměř stovkou literárních děl – od závažných knih literatury faktu, až po zpracování příběhů detektivních a jiných. Přijel i nepostradatelný Miroslav Kučera (organizační duše i výkonná ruka KALFU), člověk obdivuhodný zejména proto, že více než 20 let v Kriminální policii ČR bojoval proti zločinu a z této činnosti vytěžil na dvě desítky vlastních děl. Tuto trojici doplnil náš východočeský spisovatel Luboš Havrda, který má v KALFU na starost region Východní Čechy.

Za ústřední Obec spisovatelů Praha přijal naše pozvání vtipný Bc.Tomáš Magnusek, výborný herec, filmový producent, majitel firmy Magnusfilm – a nedávno čerstvě na trůn dosazený nový předseda naší původně mateřské organizace.

Po hudebním vstupu a mém úvodním slově, ve kterém jsem seznámila návštěvníky s hosty a projektem Východočeská iniciativa, proběhlo zahájení Maratónu krátkým projevem hostitelky – paní primátorky MUDr. Štěpánky Fraňkové – a rovněž jsme si připili na úspěšnost všech našich aktivit. Pak následoval nejen vlastní program (čtení a projevy hostů, další skvělé hudební vstupy), ale proběhla i jedna milá povinnost – moje gratulace našemu členu Josefu Krečmerovi, kterému jsem měla tu čest – za knihu Podvedená generace – před několika týdny v Letohradu předat cenu M. Ivanova (udělovanou KALFem)

Na závěr byly paní primátorce věnovány zástupci oblastí a KALFu knižní dary s poděkováním za její podporu, stejně jako byly drobné dárky a květiny předány našim hostům. Skvoucí tečkou zahájení byla recitace z bohatého repertoáru Karla Richtera.

Pak již následoval raut – zlatý hřeb programu. Říkám „zlatý hřeb programu“, protože neformální posezení a volná konverzace se sklenkou vína v ruce je často naplněním profesních očekávání řady našich členů.

Posezení ve vinárně U pavouka

Abychom ještě snadněji nalezli společnou řeč a ještě důkladněji se i členové výboru mohli poznat s našimi hosty (věkové rozpětí od sedmadvaceti let do jednaosmdesáti), zajistili jsme večerní posezení ve vinárně U pavouka, které se vydařilo stejně (ne-li ještě lépe) jako vlastní zahájení Maratónu.

Atmosféra byla úžasná. Odlehčenost, poezie, humor, přátelství – a já jsem si náhle uvědomila, že s „odchodem“ takovéto společnosti zmizí i kus života každého z nás, kus dnes již s nadhledem vnímané společné a společenské historie, do které nás paměť vrací uzoučkými lávkami vzpomínek …

A člověka napadne, že na chviličku vypnout, zastavit se, zapomenout na televizi i kompjútr a naslouchat druhým je nejen dar přátelského pohlazení, ale i velké umění, které se kamsi vytratilo. Problémy, radosti a starosti „těch druhých“ nás jaksi přestaly zajímat (pokud se nejedná o cerebrity). Samozřejmě, slyšíme, co se kolem nás říká, ale slyšené jde jaksi mimo, našeho nitra se nedotkne, empatie je pro mnohé neznámý pojem – a nejen jako slovo.

Myslím si, že s námi „dříve narozenými“ společnost cosi podstatného ztrácí, a je na nás, abychom „ono podstatné“ chtěli, mohli a dokázali předat dál. A na těch mladých je, aby „ono podstatné“ od nás dokázali přijmout …

Na závěr bych chtěla ještě za vydařené zahájení poděkovat našim členkám, perfektně sehranému týmu Andulky Kučerové, Hany Cihlové a Ivy Tajovské, na kterých úspěch celé akce závisel především.

Obrázek1, zleva: Roman Cílek, Karel Richter (KALF), Marcella Marboe, primátorka MUDr. Štěpánka Fraňková, Tomáš Magnusek – předseda ústřední OS
Obrázek2: posezení u pavouka

Autor fotografií: Věra Kopecká

Křest sborníku začínajících autorů v Přelouči

Jak jsem se zmínila na začátku, není už žádným tajemstvím, co je Východočeský umělecký maratón, není tajemstvím ani to, že Středisko východočeských spisovatelů každoročně vydává sborník – poslední tři roky i prvotiny – a křest probíhá v Přelouči.

Letos se jednalo o sborník Třináct východočeských začínajících autorů (Bažant, Černá, Černošová, Horáková, Kouba, Křivánková, Kulakovská, Málková, Némethová, Sokol, Šlechta, Štarková, Ungrádová), doplněný ilustacemi našich členek Jany Macákové, Hany Přinesdomů a Jiřího Škody (editor doc. PhDr.Jiří Hrabinec, CSc.) a o básnickou prvotinu Julie Miletínové Anděl z města En, provázenou ilustracemi Martiny Kulhavé (editor Jiří Faltus).

Po hudebním vstupu A. Kulakovské a mém krátkém úvodním slově (paní starostka Irena Burešová se vzhledem k naléhavým pracovním povinnostem letos poprvé nezúčastnila), vystoupil náš host, sympatická polská básnířka Anna Zalewská. Své verše recitovala polsky a Věra Kopecká přednášela vlastní překlad v českém jazyce.

Teprve po tomto vystoupení jsme přikročili k představení autorů a jejich děl. Nejprve prvotiny Anděl z města En – editor Jiří Faltus výstižně pohovořil o autorkách (J.Miletínové – poezie, M.Kulhavé – ilustrace)

„ … její hlas (autorky poezie) nezní cize a dokáže nás oslovit nejen překvapivě, svěže a osobitě, ale i formulovat poctivě své tvůrčí poselství …

Ilustrace jsou plnohodnotnou součástí sbírky … nejen uklidňují, ale i dotvářejí vyslovené, vkládají jiný úhel pohledu, abychom mohli snadněji dohlédnout za povrch věcí …“ charakterizoval velmi výstižně tvorbu obou mladých žen Jiří Faltus.

Úvodní slovo ke sborníku přednesl jeho editor Jiří Hrabinec: “V našem ještě nekončícím seriálu sond do tvorby autorů Střediska východočeských spisovatelů jste zatím měli příležitost nahlédnout do literárních dílen prozaiků, básníků, autorů dětské literatury i autorů povídek s tajemstvím …

V letošním pátém díle věnovaném našim začínajícím autorům se můžete setkat jak se jmény, která v příštích letech třeba zapadnou … tak i se jmény, která mohou v literatuře v průběhu dalších let slavit nemalý úspěch …“

Vlastní představování autorů (jak textu, tak ilustrací) bylo poněkud náročnější, protože se jednalo o dest přítomných. (Dokonce se dostavil na křest svého prvního literárního pokusu i Josef Kouba z Kanady). Já jsem vždy krátce pohovořila o autorovi, jeho dílo potom erudovaně charakterizoval editor Jiří Hrabinec.

Teprve po představení všech autorů jsme přikročili k vlastnímu křtu, který místo omluvené paní starostky Burešové provedla paní Lydie Válková, ředitelka místní knihovny

No a pak už nezbylo než pogratulovat, poděkovat všem zúčastněným, (ale především organizátorce akce paní B. Jiravové) a vydat se do předsálí, kde bylo připraveno občerstvení, při němž si účastníci mohli prohlédnout i vernisáž obrazů přítomných výtvarnic – Jarmily Jiravové a Jany Macákové.

Po skončení programu následovalo, jak už bývá dobrým zvykem, neformální posezení aktérů s hosty, na kterém jsme – podle programu Maratónu – propagovali další – též individuální akce, které budou možná komornější, ale věříme, že stejně zdařilé, jako tyto dvě kolektivní.

Obrázek2: Zahájení křtů v historickém sále Záložny v Přelouči
Obrázek3: Recitující hosté – polská básnířka Anna Zalewská a její překladatelka Věra Kopecká
Obrázek4: Editor prvotiny Anděl z města En představuje autorku básní – Julii Miletínovou a ilustrátorku Martinu Kulhavou
Obrázek5: Editoři (sborníku Doc. PhDr.Jiří Hrabinec, CSc., prvotiny Jiří Faltus) a ředitelka knihovny v Přelouči, Lydie Válková si připíjejí s autory na „šťastnou cestu“ jejich tvorby
Obrázky 6 a 7: Aktéři přeloučského křtu

Autor fotografií: Miloslav Dušek

Mgr. Marcella Marboe – předsedkyně SVčS


Publikováno: 2. Listopad 2011

Další příspěvky

Logo SVčS

Archív aktualit

 • Duben 2024 (2)
 • Prosinec 2023 (2)
 • Listopad 2023 (1)
 • Říjen 2023 (3)
 • Září 2023 (1)
 • Duben 2023 (1)
 • Prosinec 2022 (1)
 • Listopad 2022 (2)
 • Říjen 2022 (2)
 • Září 2022 (2)
 • Srpen 2022 (1)
 • Červen 2022 (1)
 • Prosinec 2021 (2)
 • Listopad 2021 (1)
 • Září 2021 (1)