XXII. Dny poezie v Broumově

DSC05964

XXII. Dny poezie v Broumově

 1. – 17. 10. se uskutečnily už XXII. Dny poezie v Broumově, letos opět se skutečným živým setkáním, jehož se zúčastnilo přes 30 autorů – 11 z Čech (několik se ze zdravotních a rodinných důvodů omluvilo), 18 z Polska (někteří přijeli až od Baltu), 6 autorů ze Slovenska a nejvzdálenější účastník přijel z Lotyšska.
  Většina básníků se zúčastnila převážné části programu.

Přes zhoršující se epidemiologickou situaci proběhla v pátek dopoledne beseda se žáky dvou devátých tříd na ZŠ Hradební, jíž jsem se zúčastnila spolu s A. Matuszkiewiczem, tedy se podařilo dostát tradici. Besedy na prvním stupni jsme zatím odložili, plánujeme je spolu se školami na počátek roku 2022.

Okolo 14. hodiny se začali účastníci sjíždět a byla to opravdu po dvou letech vřelá setkání.
V sále Broumovského kláštera se všichni účastníci představili V podvečeru plném poezie, každý přečetl jednu z básní z k této příležitosti vydaného sborníku Světlo a stíny podzimu nebo z nové tematicky zaměřené antologie Cesty, případně z rukopisu. Na setkání přijelo i několik nových osob, které se velmi dobře zařadily do kolektivu. Většina autorů přijíždí na festival opakovaně.

Součástí setkání jsou i poetické dílny. I tentokrát byly dvě zařazeny na páteční večer. Cílem první dílny – „Hledání protikladu“ bylo navázání kontaktu a společná tvorba. V druhé dílně s názvem „Čas“ bylo úkolem autorů vytvořit báseň na vylosované slovo označující nějaký úsek času (den, rok, konkrétní den týdne nebo měsíc, věčnost…Závěrem jsme si vzniklá dílka přečetli.

Sobotní dopoledne bylo věnováno představení nových knih účastníků.

Odpoledne jsme byli pozváni organizačním výborem Polsko-českých Dnů křesťanské kultury na další ze setkání lídrů polsko-české spolupráce do nově vybudovaného střediska volnočasových aktivit u koupaliště v Heřmánkovicích. Spojili jsme výjezd s malou procházkou po Janovičkách, i když nám počasí nepřálo a Sněžka byla zahalena v mracích. Na programu vystoupila Basia Pachura z Bielawy, která zhudebnila mé básně a zpívá je s vlastním kytarovým doprovodem. Účastníci setkání v Heřmánkovicích si mohli také prohlédnout obrazy z malířského plenéru.

Večer v Křinicích sestával z přátelských rozhovorů o literatuře, poezii, plánech do budoucna a o osobních starostech a radostech.

Na poslední části programu, v sobotu dopoledne, se sešlo 18 účastníků, kterým jsem zadala poslední úkol letošního setkání – krátkou formou, třeba čtyřverším, vyjádřete své momentální myšlenky a pocity. Závěrečná četba, která vyjadřovala přátelství, nová poznání, radost z opětného setkání, ducha krajiny,… byla krásnou tečkou za letošním ročníkem. Potom už jenom loučení.

Za podporu letošního XXII. ročníku Dnů poezie v Broumově děkuji jménem svým i zúčastněných autorů Městu Broumov, které poskytlo prostředky na tisk publikací, Agentuře pro rozvoj Broumovska za poskytnutý dar, který sloužil k úhradě za pronájem sálu, Obci Křinice a paní starostce za poskytnutí zázemí pro konání Dnů poezie, výboru Polsko-českých Dnů křesťanské kultury za pozvání do Heřmánkovic a Basie Pachuře za její vystoupení.. Děkuji všem autorům za skvělou atmosféru, spolupráci, účast na dílnách a Janě Wienerové, Milušce Šilhánové a Miloši Hromádkovi za pomoc při organizaci zahajovacího dne.


Publikováno: 9. Listopad 2021

Další příspěvky

Logo SVčS

Archív aktualit

 • Duben 2024 (2)
 • Prosinec 2023 (2)
 • Listopad 2023 (1)
 • Říjen 2023 (3)
 • Září 2023 (1)
 • Duben 2023 (1)
 • Prosinec 2022 (1)
 • Listopad 2022 (2)
 • Říjen 2022 (2)
 • Září 2022 (2)
 • Srpen 2022 (1)
 • Červen 2022 (1)
 • Prosinec 2021 (2)
 • Listopad 2021 (1)
 • Září 2021 (1)