Zápis z jednání výboru SVčS 1/2015

Datum konání: pátek 20. února 2015 od 15 hodin
Místo konání: Krajská knihovna v Pardubicích

Přítomni: E. Černošová, V. Kopecká, H. Cihlová, V. Volejníková, F. Uher, M. Faltus, M. Dušek
Omluveni: V. Franc, M. Hojná, H. Křivánková
Hosté: M. Marboe

Program jednání a závěry jednotlivých bodů
1/ Řešení situace s oblastí Pardubicko – chybí vedoucí oblasti
Návrh z jednání:
• Výbor nominoval několik členů, po jednání s nimi proběhne další řešení na následujícím jednání výboru.

2/ Dotace na rok 2015
Současný stav:
• v tomto týdnu proběhlo na Magistrátu města Hradce Králové jednání s předsedkyní SVčS ohledně případné dotace na činnost spolku. Výsledek jednání zatím není znám.
• v předchozím týdnu podána rovněž žádost na publikační činnost SVčS na Královéhradeckém kraji (výroční publikace, sborník)
• dále požádáno na Královéhradeckém a Pardubickém kraji o dotaci na Maraton.

3/ Předplatitelé Kruhu na rok 2015
Současný stav:
• Knihovny – 17x předplatné
• Hradecko – 14x předplatné
• Orlicko – 15x předplatné (zatím neuzavřeno)
• Vysočina – zatím nedořešeno
• Pardubicko – 16x předplatné (pravděpodobně)

Další body a úkoly ke Kruhu v roce 2015:
• Redakční rada oficiálně požádá Statutární město Hradec Králové o používání loga města v publikaci Kruh.
• Z poslední strany (zápatí) v publikaci Kruh bude nadále vypuštěno následující: „Toto číslo vyšlo za přispění členů východočeského střediska spisovatelů v Pardubicích, …“.

4/ Cena SVčS
Bod odložen k projednání na dalším setkání výboru.
• Je nutné domyslet, na koho bude „cena“ směrována, kdo zodpovídá za nominaci, jaký bude statut „ceny“ a další body s tím spojené.
4a/ Čestné členství pro Petra Chvojku
• V návaznosti na bod jednání o „ceně“ byl přečten dopis od Petra Chvojka, který v dopise děkoval za spolupráci se SVčS a projevil zájem o další informování o dění ve spolku apod.
• Výborem bylo navrženo udělit Petru Chvojkovi „Čestné členství“ ve SVčS, členství bylo jednomyslně schváleno s tím, že výbor odkázal za dlouholetou kvalitní spolupráci s P. Chvojkou.
• M. Marboe navrhla vytvořit pro Čestné členství speciální grafické ztvárnění.

5/ Hledání nových členů redakční rady pro Kruh
S návrhem hledání nových nástupců do redakční rady bulletinu Kruh přišli všichni zástupci redakční rady.

6/ Příprava členské schůze SVčS
Členská schůze se bude konat 28. března 2015 od 11 hodin v prostorách restaurace Philadelphia v Pardubicích.
• od 9 hodin proběhne jednání výboru
• od 10,30 hodin bude probíhat zápis členů
• oběd naplánován na 12,30 hodin
• na členské schůzi se bude schvalovat znění výroční zprávy za rok 2014 – připravuje
V. Kopecká
• hospodářka Veronika Volejníková připraví hospodářskou zprávu za rok 2014
• na členské schůzi se znovu zdůrazní nutnost obnovy údajů v sekci „Kdo je kdo“

7/ Publikace v roce 2015
Sborník – p. Hrabinec – oslovit členy na schůzi 28. 3. 2015
Výroční publikace k 15 letům činnosti SVčS, bod odročen

8/ Návrhy nových členů a jejich přijetí
Do Klubu SVčS byli přijati: Milan Drahoš a Oldřich Karmazin.

9/ Téma letošních Střípků
Úkol pro všechny: rozmyslet a na další schůzi řešit.

Zapsala V. Volejníková


Publikováno: 25. Únor 2015

Další příspěvky

Logo SVčS

Archív aktualit

 • Duben 2024 (2)
 • Prosinec 2023 (2)
 • Listopad 2023 (1)
 • Říjen 2023 (3)
 • Září 2023 (1)
 • Duben 2023 (1)
 • Prosinec 2022 (1)
 • Listopad 2022 (2)
 • Říjen 2022 (2)
 • Září 2022 (2)
 • Srpen 2022 (1)
 • Červen 2022 (1)
 • Prosinec 2021 (2)
 • Listopad 2021 (1)
 • Září 2021 (1)