Zápis z jednání výboru SVčS č. 8/2014

Datum konání 3. 10. 2014
Místo konání: Radnice, Pernštýnské nám. 1, Pardubice

Přítomni: E. Černošová, V. Kopecká, E. Némethová, H. Cihlová, M. Dušek, F. Uher, L. Šindlerová

Omluveni: J. Faltus, M. Hojná, V. Volejníková
Nepřítomni: H. Křivánková

PROGRAM:

1. Organizace slavnostního zahájení podzimního maratónu 3. 10. 2014 – E. Černošová zmínila záměr poděkovat ve svém proslovu Magistrátu města Pardubic za odpuštění nájmu za Společenský sál radnice.
Součástí zahájení je i křest almanachu Průzory edice „Polabští básníci“ – organizace.

2. Poznámky k organizaci akce v Přelouči – Věra Kopecká.

3. M. Dušek informoval o průběhu přípravy 38. čísla časopisu „Kruh“, je připraven k tisku, dolaďují se poslední detaily.

4. E. Černošová předala plakáty akcí maratónu k vyvěšení v knihovnách a na školách aj., informovala o tiskové zprávě V. Volejníkové a reakci médií.

5.E. Némethová předala vzkaz Městské knihovny v Přelouči – má zájem o tisky našich autorů –
na přeloučské čtení by bylo dobré připravit si knihy k prodeji.

6. Informace o dalších akcích našich členů – M. Dušek (Šumperk) aj.

7. M. Dušek připomněl, že členové budou platit příspěvek na Kruh ve výši 200 Kč i v roce 2015.

8. V. Kopecká hodlá oslovit členy Střediska, aby poslali seznam ocenění za literární práci (úkol
z minulé schůze – získat přehled o jubileích členů Střediska).

Oficiální část schůze ukončena a následně započalo slavnostní zahájení Maratonu.

Zapsala: L. Šindlerová


Publikováno: 11. Září 2014

Další příspěvky

Logo SVčS

Archív aktualit

 • Prosinec 2023 (2)
 • Listopad 2023 (1)
 • Říjen 2023 (3)
 • Září 2023 (1)
 • Duben 2023 (1)
 • Prosinec 2022 (1)
 • Listopad 2022 (2)
 • Říjen 2022 (2)
 • Září 2022 (2)
 • Srpen 2022 (1)
 • Červen 2022 (1)
 • Prosinec 2021 (2)
 • Listopad 2021 (1)
 • Září 2021 (1)
 • Červenec 2021 (1)